Beschermingsmiddelen persoonlijk

Beschermingsmiddelen op de werkvloer

Wat zijn beschermingsmiddelen en hoe hanteer je deze?

Beschermingsmiddelen

Van werkgevers verwacht men dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen aan hun werknemers.Daarbij hoort uiteraard ook een goede uitleg of voorlichting. Ook wanneer dit niet wettelijk verplicht is. PBM worden vaak gezien als een aanvulling op de reeds bestaande veiligheidsmaatregelen. Deze PBM worden meestal ook vermeld en opgenomen in de risico inventarisatie en evaluatie, kortweg RIE genoemd.

Wanneer de arbeidsinspectie bij een controle of voorval achteraf constateert dat men PBM niet of niet toepast maakt men hiervan altijd melding. Deze melding kan resulteren in een overtreding en er wordt gekeken in hoeverre de veiligheids- en huisregels aanwezig zijn en of deze zijn overtreden. Soms resulteert dit in een overtreding door de werknemer en soms in een overtreding door de werkgever. De werkgever dient ook toezicht te houden op het daadwerkelijk juiste gebruik van de, ter beschikking gestelde, beschermingsmiddelen,

We onderscheiden 3 categorieën PBM

Ondanks dat ieder bedrijf anders functioneert en dus ook andere risicofactoren heeft, verdeelt men de PBM in 3 groepen:

Categorie 1: PBM lage risico’s

Hierbij is er niet of nauwelijks kennis nodig voor bescherming. Indien men deze niet of niet juist hanteert is het risico op enig letsel ook klein. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van categorie 1 wegwerphandschoenen en eenvoudige overschoenen of een dunne plastic schort. Toch gelden ook hier regels om de beschermingsmiddelen, daar waar benodigd, toe te passen.

Categorie 2: PBM middelgrote risico’s

In deze categorie zijn de bepalingen vastgelegd in EG-richtlijnen. Meestal vallen hier de meest PBM onder. Denk aan snijbestendige handschoenen, een veiligheidsbril, overzetbril of ruimtebril en dikkere wegwerphandschoenen. Zie hiervoor ook de verschillende kwaliteitsniveaus. Zorg er hierbij ook voor, net als bij categorie 1, dat het technische dossier is vastgelegd.

Categorie 3: PBM grote risico’s

Voor PBM in de laatste categorie worden aanvullende eisen verbonden. Deze komen bovenop de eisen welke ook al gelden voor categorie 2. Deze dienen namelijk gemaakt te zijn door met behulp van een kwaliteitssysteem geborgd en erkend door EG. Al deze PBM dienen gericht te zijn op bescherming van risico’s en gevaren welke de gezondheid ernstige en vaak onherstelbare schade kunnen toebrengen. In een enkel geval kan de afloop zelfs dodelijk zijn. Denk hierbij aan bescherming tegen chemicaliën, cytostatica of straling. Valbescherming of bescherming tegen hoogspanning.

Hopelijk bieden we je hierbij een handvat over de verdeling van risicogroepen van PBM. Mocht je nog een aanvulling willen geven en of opmerkingen hebben hierover dan vernemen we dat graag. Samen zorgen we er dan voor dat je altijd in een, zo veilig mogelijk werkomgeving, actief kunt zijn.

Nieuwsbrief

Ook nog interesse in onze nieuwsbrief? Koop onze artikelen of producten en meld je aan tijdens dit proces. Daarnaast vermelden we ook kortingsacties met bijbehorende codes in deze nieuwsbrief. Ook voor andere disposables. Uiteraard zijn onze prijzen, ook zonder kortingsactie, ook al scherp 🙂

Mondmasker blauw

Laat ons je helpen aan het juiste product voor de juiste prijs!

Heb je onze hulp nodig bij het zoeken van het juiste product? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Groothandelsprijs
Snel geleverd
Goedkoop inkopen
Korting