Cirkel puntjes

Uitleg categorieën handschoenen

Weet je soms niet meer waar alle EN normeringen voor staan? Wij hebben ze nog even voor je op een rijtje gezet. Is het niet helemaal duidelijk? Neem gerust contact op met onze product specialisten. Zij kijken en denken graag met je mee.

Bekijk hieronder het volledige overzicht.

Uitleg categorieën handschoenen

Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen

Per 21 april 2018 zijn het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen en de richtlijn 89/686/EEG vervallen. PBM ‘s moeten vanaf deze datum voldoen aan de Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit houdt in dat alleen PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) die voldoen aan de eisen in de Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen geschikt. Bekijk de volledige nieuwe Verordening 2016/425.

Nieuwe EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen (Medical Device Regulations, MDR)

Er is ook een nieuwe verordening voor medische hulpmiddelen (MDR). De EU heeft deze nieuwe regelgeving (EU MDR) uitgevaardigd om de veiligheid en traceerbaarheid van medische hulpmiddelen te verbeteren. Dit wordt gedaan door middel van het registeren van  unieke indentificatiecodes van ieder medisch hulpmiddel in de centrale database EUDUMAD door de fabrikant.

Deze MDR(EU) 2017/745 herroept Richtlijn 93/42/EEG, die betrekking heeft op medische hulpmiddelen en Richtlijn 90/385/EEG, die betrekking heeft op actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, op 26 mei 2021. In deze MDR is opgenomen dat medische hulpmiddelen, die in de EU lidstaten worden verkocht per 26 mei 2021 met unieke identificatiecodes moeten worden geregistreerd. Bekijk de volledige nieuwe Verordening MDR (EU) 2017/745

CE-markering

Bovendien moeten PBM’s voorzien zijn van een CE-markering (Conformité Européenne). Voor de CE-markering is de fabrikant of importeur verantwoordelijk. Hiermee wordt aangetoond dat de desbetreffende PBM voldoet aan aan de gestelde minimumeisen.

Uitleg categorieën handschoenen en NEN-normen

Voor de uitleg categorieën handschoenen hebben we richtlijnen. De Europese richtlijn voor Persoonlijke Beschermmiddelen (89/686/EEG) beschrijft de minimum voorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik van persoonlijke beschermmiddelen op de werkvloer.

Volgens deze richtlijn worden persoonlijke beschermmiddelen, zoals handschoenen, opgedeeld in drie categorieën volgens de risico’s waartegen ze moeten beschermen.

Uitleg categorieën handschoenen:

Uitleg categorieën handschoenen Categorie 1: Handschoenen van eenvoudig ontwerp:
Handschoenen die vallen onder categorie 1 bieden slechts bescherming tegen minimale risico’s. De gebruiker moet zelf eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van bescherming de handschoen biedt. De fabrikant of importeur in Europa mag voor dit type handschoen zelf een conformiteitsverklaring afgeven.
Cat. 2 Categorie 2: Handschoenen van intermediair ontwerp – voor middelzware risico’s
Handschoenen die vallen onder categorie 2 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen middelzware risico’s, bijv. handschoenen voor algemene werkzaamheden met een goede perforatie-, snij of schuurweerstand. Deze handschoenen moeten door een erkende keuringsorganisatie getest en gecertificeerd worden.
Cat 3 Categorie 3: Handschoenen van complex ontwerp – voor onomkeerbare of dodelijke risico’s
Handschoenen die vallen onder categorie 3 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen de zwaarste risico’s, zoals bijvoorbeeld werken met chemicaliën, hitte of elektriciteit. Deze handschoenen moeten ook door een erkende keuringsorganisatie getest en gecertificeerd worden. De fabrikant of importeur in Europa dient dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen en tevens de kwaliteit van het eindproduct zeker te stellen. De organisatie die deze controle uitvoert, wordt geïdentificeerd met een nummer dat naast de CE-Markering vermeld moet worden.

 

Klik hier voor onze nitril handschoenen.

Europese normen

Er zijn een groot aantal Europese normen van toepassing op arm – en handbescherming.
De voornaamste gevaren zijn vervat in de hiernavolgende normen:
EN-420 EN 420 Algemene vereisten voor handschoenen

Deze norm omvat de algemene vereisten voor handschoenen waaraan deze moeten voldoen. De norm geeft de basis vereisten voor een handschoen aan, zoals markering, maatvoering, samenstelling, ergonomie en gebruikersinformatie.

EN-388EN 388 – Bescherming tegen mechanisch risico’s

Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen die bescherming bieden tegen mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, scheuren en perforeren. De bescherming tegen mechanische gevaren wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door vier
cijfers (prestatieniveaus) waarbij elk cijfer overeenstemt met de testresultaten voor een specifiek risico.
Het pictogram ‘mechanische risico’s’ gaat dus samen met een code van 4 cijfers:

a. Schuurweerstand
b. Snijweerstand
c. Scheurweerstand
d. Perforatieweerstand

Deze bescherming wordt weergegeven door een pictogram en 4 cijfers (=prestatieniveau), waarbij de hoogte van elk cijfer (1 t/m 5) overeenstemt met het weerstandsniveau van het betreffende risico. In al die gevallen stemt (0) overeen met het laagste prestatieniveau,
Die prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het pictogram.

EN 374 AKLEN374-22WINS EN374EN 374 – Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

Deze norm is onderverdeeld in drie subnormen:
-NEN-EN 374-1: Terminologie en prestatie-eisen
-NEN-EN 374-2: Bepaling van de weerstand tegen penetratie.
-NEN-EN 374-3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën

Afhankelijk van de vastgestelde doorbraaktijden, zijn de beschermende handschoenen verdeeld in twee klassen:

Beschermende handschoenen met beperkte chemische bescherming: deze handschoenen hebben prestatieniveau 3 bereikt in minder dan 3 chemicaliën in EN 374-tests.

Veiligheidshandschoenen met een onbeperkte bescherming tegen chemicaliën: deze handschoenen hebben prestatieniveau 3 bereikt bij ten minste 3 chemicaliën in EN 374-tests. De geteste chemicaliën worden aangegeven met een codeletter.

De codeletters voor de chemicaliën zijn als volgt:

Code Chemische Stof
A Methanol
B Aceton
C Acetonitril
D Dichloromethaan
E Koolstofdisulfide
F Tolueen
G Diethylamine
H Tetrahydrofuraan
I Ethyl acetaat
J n-heptaan
K Natriumhydroxide 40%
L Zwavelzuur 96%
M Salpeterzuur 65%
N Azijnzuur 99%
O Ammonium hydroxyde 25%
P Waterstofperoxide 30%
S Waterstoffluoride 40%
T Formaldehyde 37%

Hierdoor ontvangen beschermende handschoenen met deze norm het CE-teken volgens Cat III.

2WINS EN374Het pictogram ‘laag chemisch bestendig’ of ‘waterdicht’ wordt gebruikt voor handschoenen die geen
doorbraaktijd van minstens dertig minuten halen bij minstens drie chemicaliën uit de gedefinieerde lijst, maar die voldoen aan de penetratietest.

EN-455 EN 455 voor medische wegwerphandschoenen is verdeeld in 3 delen:

EN 455-1: 2000 – Vereisten en testen op lekken
EN 455-2: 2009 + A1: 2011 – Eisen en testen van fysische eigenschappen
EN 455-3: 2006 – Eisen en testen voor biologische beoordeling
Als resultaat van de tests komen de handschoenen overeen met een AQL-waarde van 1,5. Dit betekent dat van de 200 handschoenen maximaal 7 mogelijk de waterretentietest niet doorstaan. Daarnaast zijn de volgende fysische eigenschappen vereist:

Minimumlengte:

voor OK-handschoenen – van 250 mm (maat 5) tot 280 mm (maat 9,5)
voor onderzoekshandschoenen met hechtdraad – minimaal 270 mm
voor naadloze onderzoekshandschoenen – minimaal 240 mm

Treksterkte:

voor en na kunstmatige veroudering (7 dagen bij 70 ° C): minstens 6 N
Hierdoor ontvangen beschermende handschoenen met deze standaard het CE-teken volgens Cat I.

• EN 407: hitte en vuur
• EN 511: bescherming tegen koude
• EN 421: bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting

Uitleg categorieën handschoenen nog niet helemaal duidelijk? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@2wins.eu

 

Puntjes raster
Mondmasker blauw

Laat ons je helpen aan het juiste product voor de juiste prijs!

Heb je onze hulp nodig bij het zoeken van het juiste product? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Snelle levering
Staffelkorting
Periodiek inkopen
Klantenkorting