Cirkel puntjes

Uitleg categorieën handschoenen

Weet je soms niet meer waar alle EN normeringen voor staan? Wij hebben ze nog even voor je op een rijtje gezet. Is het niet helemaal duidelijk? Neem gerust contact op met onze product specialisten. Zij kijken en denken graag met je mee.

Bekijk hieronder het volledige overzicht. Bovendien wordt dit overzicht regelmatig aangevuld. Voordelige goedkope nitril, vinyl, latex en TPE wegwerp handschoenen. Alle maten XS, S, M, L, XL, XXL uit voorraad. Kleuren: Blauw, wit, zwart, roze, rood maar ook mint groen, transparant, lila paars, geel en oranje. Koop verschillende diktes, sterktes, lengtes met manchet polsbescherming direct leverbaar

Uitleg categorieën wegwerphandschoenen

Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen

Voordat we beginnen met de uitleg categorieën handschoenen: per 21 april 2018 zijn het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen en de richtlijn 89/686/EEG vervallen. PBM ‘s moeten vanaf deze datum voldoen aan de Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen. Kortom: dit houdt in dat alleen PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) die voldoen aan de eisen in de Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen geschikt zijn. Bekijk ook eens de volledige nieuwe Verordening 2016/425.

Nieuwe EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen (Medical Device Regulations, MDR)

Ook is er nieuwe verordening voor medische hulpmiddelen namelijk de MDR. De EU heeft deze nieuwe regelgeving (EU MDR) uitgevaardigd om de veiligheid en ook traceerbaarheid van medische hulpmiddelen te verbeteren. Door middel van het registeren van unieke identificatiecodes van ieder medisch hulpmiddel wordt deze veiligheid en dus ook de traceerbaarheid verbeterd. Bovendien verwerkt de fabrikant deze gegevens in de centrale database EUDUMAD.

Deze MDR(EU) 2017/745 herroept Richtlijn 93/42/EEG, die betrekking heeft op medische hulpmiddelen en ook Richtlijn 90/385/EEG, die betrekking heeft op actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, op 26 mei 2021. Ook is in deze MDR is opgenomen dat medische hulpmiddelen, die in de EU lidstaten worden verkocht per 26 mei 2021 met unieke identificatiecodes moeten worden geregistreerd. Meer informatie is te verkrijgen bij 2wins.eu. Dus bekijk ook eens de volledige nieuwe Verordening MDR (EU) 2017/745

CE-markering – categorieën handschoenen

Ook de PBM ‘s moeten voorzien zijn van een CE-markering (Conformité Européenne). Voor de CE-markering is de fabrikant of importeur verantwoordelijk. Alle producten bij 2wins zijn voorzien van een CE markerking. Hiermee wordt dus aangetoond dat de desbetreffende PBM voldoet aan aan de gestelde minimumeisen.

Uitleg categorieën handschoenen en NEN-normen

Ook voor de uitleg categorieën handschoenen hebben we richtlijnen. De Europese richtlijn voor Persoonlijke Beschermmiddelen (89/686/EEG) beschrijft de minimum voorschriften inzake veiligheid en ook gezondheid voor het gebruik van persoonlijke beschermmiddelen op de werkvloer.

Volgens deze richtlijn worden persoonlijke beschermmiddelen, zoals ook de handschoenen, opgedeeld in drie categorieën volgens de risico’s waartegen ze moeten beschermen.

Uitleg categorieën handschoenen - Verschil nitril latex vinyl

Uitleg categorieën handschoenen

  CAT-1 Uitleg categorieën handschoenenHandschoenen van eenvoudig ontwerp

Handschoenen die vallen onder categorie 1 bieden slechts bescherming tegen minimale risico’s. De gebruiker moet daarnaast zelf eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van bescherming de handschoen biedt. Bovendien mag de fabrikant of importeur in Europa voor dit type handschoen zelf een conformiteitsverklaring afgeven.

CAT-2 Uitleg categorieën handschoenen Handschoenen van intermediair ontwerp – voor middelzware risico’s

Handschoenen die vallen onder categorie 2 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen middelzware risico’s, bijv. handschoenen voor algemene werkzaamheden met een goede perforatie-, snij of schuurweerstand. Bovendien moeten deze handschoenen door een erkende keuringsorganisatie getest en gecertificeerd worden.

CAT-3 Uitleg categorieën handschoenen  Handschoenen van complex ontwerp – voor onomkeerbare of dodelijke risico’s

Handschoenen die vallen onder categorie 3 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen de zwaarste risico’s, zoals bijvoorbeeld werken met chemicaliën, hitte maar ook elektriciteit. Ook moeten deze handschoenen door een erkende keuringsorganisatie getest en gecertificeerd worden. Bovendien dient de fabrikant of importeur in Europa dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen als ook de kwaliteit van het eindproduct zeker te stellen. Ook wordt de organisatie die deze controle uitvoert, geïdentificeerd met een nummer dat naast de CE-Markering vermeld moet worden.

Bekijk hier ook onze nitril handschoenen.

Europese normen uitleg

Ook zijn er een groot aantal Europese normen van toepassing op arm – en handbescherming.
De voornaamste gevaren zijn vervat in de hiernavolgende normen:

 EN 420 Algemene vereisten voor handschoenen

Deze norm omvat de algemene vereisten voor handschoenen waaraan deze moeten voldoen. Daarnaast geeft de norm de basis vereisten voor een handschoen aan, zoals markering, maatvoering maar ook samenstelling, ergonomie als ook gebruikersinformatie.

EN-388-2016-3101x EN 388 – Bescherming tegen mechanisch risico’s

Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen die bescherming bieden tegen mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden maar ook scheuren en perforeren. Bovendien wordt de bescherming tegen mechanische gevaren aangeduid door een pictogram gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus) waarbij elk cijfer overeenstemt met de testresultaten voor een specifiek risico. Kortom het pictogram ‘mechanische risico’s’ gaat dus samen met een code van 4 cijfers:

a. Schuurweerstand
b. Snijweerstand
c. Scheurweerstand
d. Perforatieweerstand

Deze bescherming wordt weergegeven door een pictogram en 4 cijfers (=prestatieniveau), waarbij de hoogte van elk cijfer (1 t/m 5) overeenstemt met het weerstandsniveau van het betreffende risico. In al die gevallen stemt (0) overeen met het laagste prestatieniveau,
Ook moeten die prestatieniveaus duidelijk vermeld staan bij het pictogram.

EN-374EN 374 – Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

Deze norm is onderverdeeld in drie sub normen:

 • NEN-EN 374-1: Terminologie en prestatie-eisen
 • NEN-EN 374-2: Bepaling van de weerstand tegen penetratie.
 • NEN-EN 374-3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën

Afhankelijk van de vastgestelde doorbraaktijden, zijn de beschermende handschoenen verdeeld in twee klassen:

Ten eerste: beschermende handschoenen met beperkte chemische bescherming: deze handschoenen hebben prestatieniveau 3 bereikt in minder dan 3 chemicaliën in EN 374-tests.

Ten tweede: veiligheidshandschoenen met een onbeperkte bescherming tegen chemicaliën: deze handschoenen hebben prestatieniveau 3 bereikt bij ten minste 3 chemicaliën in EN 374-tests. Bovendien worden de geteste chemicaliën aangegeven met een codeletter.

De codeletters voor de chemicaliën zijn als volgt:

Code Chemische Stof
A Methanol
B Aceton
C Acetonitril
D Dichloromethaan
E Koolstofdisulfide
F Tolueen
G Diethylamine
H Tetrahydrofuraan
I Ethyl acetaat
J n-heptaan
K Natriumhydroxide 40%
L Zwavelzuur 96%
M Salpeterzuur 65%
N Azijnzuur 99%
O Ammonium hydroxyde 25%
P Waterstofperoxide 30%
S Waterstoffluoride 40%
T Formaldehyde 37%

Hierdoor ontvangen beschermende handschoenen met deze norm het CE-teken volgens Cat III.

Bovendien wordt in de Europese Unie met de norm EN ISO 374-5 VIRUS gemeten in hoeverre handschoenen gebruikers beschermen tegen bacteriën, schimmels als ook virussen.

Ten slotte gebruikt men het pictogram ‘laag chemisch bestendig’ of ‘waterdicht’ voor handschoenen die geen doorbraaktijd van minstens dertig minuten halen bij minstens drie chemicaliën uit de gedefinieerde lijst, maar die dus wel voldoen aan de penetratietest.

EN 455 voor medische wegwerphandschoenen is verdeeld in 3 delen:

 • EN 455-1: 2000 – Vereisten en testen op lekken
 • EN 455-2: 2009 + A1: 2011 – Eisen en testen van fysische eigenschappen
 • EN 455-3: 2006 – Eisen en testen voor biologische beoordeling

Als resultaat van de tests komen de handschoenen overeen met een AQL-waarde van 1,5. Kortom: van de 200 handschoenen maximaal 7 mogelijk de waterretentietest niet doorstaan. Bovendien zijn de volgende fysische eigenschappen vereist:

Minimumlengte

 • OK-handschoenen – van 250 mm (maat 5) tot 280 mm (maat 9,5)
 • Onderzoekshandschoenen met hechtdraad – minimaal 270 mm
 • Naadloze onderzoekshandschoenen – minimaal 240 mm

Treksterkte

Voor en na kunstmatige veroudering (7 dagen bij 70 ° C): minstens 6 N
Hierdoor ontvangen beschermende handschoenen met deze standaard het CE-teken volgens Cat I.

 • EN 407: hitte en vuur
 • EN 511: bescherming tegen koude
 • EN 421: bescherming tegen ioniserende straling maar ook radioactieve besmetting

2WINS EN 14126  EN 14126 – Bescherming tegen infectieverwekkers.

Voor kledingstukken die bescherming bieden tegen besmettelijke agentia waaronder virussen.

Ook bij het kiezen van kleding als bescherming tegen virussen, zoals bijvoorbeeld het virus dat COVID-19 veroorzaakt, moet je goed weten welke wettelijke normen er zijn om een goede bescherming te garanderen. Daarom wordt beschermende kleding getest en geclassificeerd met behulp van tests en ook bepalingen voor beschermende kleding tegen chemicaliën.  Ook bij de EN 14126 wordt gebruik gemaakt van verschillende testmethodes en bovendien verschillende soorten blootstelling om de weerstand van kledingmateriaal tegen het binnendringen van besmettelijke agentia te meten.

Ook kleding met EN 14126- certificering moet voorzien zijn van dit pictogram. Bovendien omvat EN 14126 de volgende materiaaltests:

 • Penetratietest met behulp van synthetisch bloed (ISO 16603)
 • Weerstand tegen penetratie door  virussen (ISO 16604)
 • Weerstand tegen penetratie door bacteriën (ISO 22610)
 • Weerstand tegen penetratie door biologisch vervuilde aerosols (ISO/DIS 22611)
 • Weerstand tegen penetratie door vervuild stof (ISO 22612)

Verschil uitleg tussen virussen en bacteriën

Om te beginnen zijn bacteriën zijn meestal 1 tot 10 micrometer groot, terwijl virussen maar 1/10 tot 1/100 daarvan meten. Ook door hun kleine afmeting dringen virussen gemakkelijk door perforaties in gewone kleding. Kortom: kleding met de EN 14126-markering vormt aantoonbaar een doeltreffende barrière tegen kleine virussen.

EN-166 EN 166

EN 166 specificeert de eisen voor veiligheidsbrillen die als PBM worden gedragen. Ook bevat de norm verschillende prestatietests. De glazen worden getest op hun beschermende werking tegen straling (licht, UV stralen en infraroodstralen), hun weerstand tegen mechanische belasting en ook hun geschiktheid voor continu gebruik. Bovendien voldoen alle veiligheidsbrillen bij 2WINS aan EN 166.

Zo vind je de juiste adembescherming en het juist mondmasker of mondkapje!

Richtlijnen en minimumvereisten EN149:2001 + A1:2009

Filterende halfgelaatsmaskers (fijnstofmaskers) vallen onder de Europese norm EN 149:2001 + A1:2009. Ze zijn voor gebruik geschikt voor vloeibare (niet gemakkelijk vloeibare) en ook vaste spuitbussen. De opgegeven grenswaarden moeten in acht worden genomen. Afhankelijk van de filterklasse beschermen halfgelaatsmaskers tegen een meervoudige van de grenswaarde (VdGW): Volgens EN149 moeten filterende half maskers voldoen aan de eisen voor zowel vaste als vloeibare aerosolen. Ook test men met natriumchloride (vaste aerosolen) en ook met paraffineolie (vloeibare spuitbussen).

De volgende drempels zijn van toepassing:

FFP2 INFO 2WINS

Europese norm EN 14683 voor chirurgische maskers

De norm definieert strikte prestatie-eisen voor chirurgische maskers en vertegenwoordigt daarmee een kwaliteitsstandaard voor de bescherming van patiënten als ook personeel beschermd tegen overdracht van besmettelijke kiemen. Type II heeft een hogere weerstand tegen vloeistoffen en aerosolen dan Type I.

Ten slotte: is de uitleg categorieën handschoenen nog niet helemaal duidelijk? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@2wins.eu

EN 13432 EN 13432

De EN 13432 is een Europese composteringsnorm welke vaststelt of kunststoffen en verpakkingen daadwerkelijk biologisch afbreekbaar en composteerbaar zijn. Om misbruik van een cruciale term voor de overgang naar een productiesysteem met een lagere milieu-impact te voorkomen, heeft de Europese Commissie voor Normalisatie in 2002 de norm  EN 13432 ingevoerd . Daarnaast is de doelstelling vrij duidelijk: Eisen aan verpakkingen die kunnen worden teruggewonnen door compostering en biologische afbraak.

EN 13432 is ook opgesteld om enkele open ruimtes in de vorige richtlijn 94/62/EG op te vullen zodat er geen misverstanden of oneigenlijk gebruik van de termen composteerbaar en biologisch afbreekbaar meer zijn.

Ook volgens de norm wordt een materiaal gedefinieerd als composteerbaar, in een professionele composteringsinstallatie, als het de volgende kenmerken heeft:

 • Minstens 90% van het product moet binnen 12 weken tot deeltjes van minder dan 2 mm afbreken.
 • Binnen 6 maanden moet het product afbreken tot organische stoffen (CO2 en mineralen).
 • De toegestane maximumconcentraties voor zware metalen (Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg, Cr, Mo, Se, As) en fluor mogen niet overschreden worden.
 • Het toegevoegde product mag geen schadelijk invloed hebben op de kwaliteit van het compost.

Hoe kun je weten of de gekochte producten biologisch afbreekbaar en composteerbaar zijn?

 • Ook op het product moet de EN 13432 normering vermeld staan.
 • Daarnaast kan dit ook met markeringen aangegeven staan, die de certificering van biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid certificeren

We verwachten dat u, mede dankzij deze pagina over uitleg categorieën handschoenen, een geschikte handschoen kan vinden voor uw branche:

Een goede tip! Bekijk ook het kwaliteitsniveau van de handschoen:

Bestel snel en profiteer van onze uitstekende aanbiedingen en kortingen!

Ook nog interesse in onze nieuwsbrief? Koop onze artikelen of producten en meld je aan tijdens dit proces. Daarnaast vermelden we ook kortingsacties met bijbehorende codes in de nieuwsbrief. Ook voor andere disposables.

Puntjes raster
Mondmasker blauw

Laat ons je helpen aan het juiste product voor de juiste prijs!

Heb je onze hulp nodig bij het zoeken van het juiste product? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Groothandelsprijs
Snel geleverd
Goedkoop inkopen
Korting
De waardering van www.2wins.eu/ bij WebwinkelKeur Reviews is 8.8/10 gebaseerd op 914 reviews.