Cirkel puntjes

Handschoenen ouderenzorg

Handschoenen ouderenzorg. Welke handschoenen kun je hiervoor het beste gebruiken en zijn ook nog voordelig. Alle wegwerphandschoenen voor de verzorging van ouderen vind je bij 2WINS. Ook alle overige beschermmiddelen verkrijgbaar.

Wegwerphandschoenen zijn medische hulpmiddelen en worden bijvoorbeeld gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen. Ze beschermen patiënten en verplegend personeel tegen infectie met ziektekiemen. Er zijn wegwerphandschoenen van heel verschillende materialen. Deze worden ingezet bij diverse werkzaamheden in de zorg.

 • Wat zijn wegwerphandschoenen?
 • Waar moeten handschoenen voor verzorging van ouderen nu aan voldoen?
 • Waar worden wegwerphandschoenen voor gebruikt?
 • Welke wettelijke richtlijnen gelden voor wegwerphandschoenen in de medische sector?
 • Welke handschoenen ouderenzorg worden gebruikt?
 • Voor welke werkzaamheden kunnen wegwerphandschoenen worden gedragen?

Enkele uitgelichte producten

Puntjes raster Hexagons

Handschoenen ouderenzorg

Waar moeten handschoenen voor verzorging van ouderen nu aan voldoen?

Handschoenen ouderenzorg. Wegwerphandschoenen zijn medische hulpmiddelen en gebruikt men bijvoorbeeld gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen. Ze beschermen patiënten en verplegend personeel tegen infectie met ziektekiemen. Er zijn wegwerphandschoenen van heel verschillende materialen. Deze zet men in bij diverse werkzaamheden in de zorg. Wegwerp handschoenen ouderenzorg die bijzonder kiemarm zijn, hebben bepaalde voor- en nadelen waarmee je rekening moet houden. In de praktijk is het belangrijk om aandacht te besteden aan de juiste maat en de juiste manier van aan- en uittrekken van wegwerphandschoenen.

Wat zijn wegwerphandschoenen?

In de medische wereld gebruikt men wegwerphandschoenen om infectie te voorkomen. Ze zijn door de wetgever geclassificeerd als medisch product en moeten dus voldoen aan kwaliteitscriteria. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, die geschikt zijn voor verschillende toepassingsgebieden, bijvoorbeeld in de zorg. Een belangrijk onderscheid is tussen steriele en niet-steriele wegwerphandschoenen. Er zijn ook gepoederde en ongepoederde versies. Verder maakt men onderscheid tussen modellen gemaakt van verschillende materialen.

Waar worden wegwerphandschoenen voor gebruikt?

Kortom, wegwerphandschoenen dienen zowel als zelfbescherming als ook ter bescherming van anderen. Verpleegkundigen die dergelijke handschoenen dragen, beschermen zich onder meer tegen de effecten van agressieve chemicaliën of tegen besmetting bij risicopatiënten. Zo moet de overdracht van hiv door bloedcontact worden voorkomen.

Anderzijds worden ook de patiënten beschermd. Als ze bijvoorbeeld open wonden hebben, moet worden voorkomen dat ziektekiemen binnendringen. Handen zijn de meest voorkomende vorm van overdracht van ziektekiemen. Wegwerphandschoenen die niet besmet zijn, voorkomen zo besmetting en overdracht van ziektekiemen.

Verder worden wegwerp handschoenen gebruikt om oppervlakken en medische hulpmiddelen te beschermen tegen besmetting. Maar ook hier bieden ze geen uitgebreide bescherming. Daarom is het essentieel om gladde oppervlakken en de gebruikte gereedschappen te blijven desinfecteren en ziekteverwekkers te verwijderen. Dit geldt ook voor het vervoer van medische monsters of andere zaken in het ziekenhuis.

Gebruik van wegwerphandschoenen in de zorg

 • Om uzelf en anderen te beschermen tegen de overdracht van ziekteverwekkers
 • Voor bescherming tegen infectie bij de behandeling van wonden
 • Om oppervlakken en gereedschappen te beschermen tegen vervuiling

Gevaar

Als je wegwerphandschoenen niet regelmatig verwisselt of schoonmaakt, vergroot je het risico op overdracht van ziektekiemen.

Belangrijke regels voor het dragen van wegwerphandschoenen in de zorg

Opgemerkt moet worden dat wegwerphandschoenen geen vervanging zijn voor hygiënische handdesinfectie.

Na gebruik dienen de handen daarom altijd zorgvuldig te worden gereinigd en gedesinfecteerd. Ook is het belangrijk om wegwerphandschoenen daadwerkelijk maar één keer te gebruiken. Een hand laat bij aanraking ongeveer 100 ziektekiemen vrij. Een besmette wegwerphandschoen daarentegen geeft 100.000 ziektekiemen vrij. Dit komt omdat ziektekiemen zich veel beter kunnen hechten aan latex en vinyl dan aan de menselijke huid.

Welke wettelijke richtlijnen gelden voor wegwerphandschoenen in de medische sector?

Met de norm DIN EN 455 heeft de wetgever duidelijke voorschriften vastgelegd voor medische handschoenen voor eenmalig gebruik. Deze norm behandelt vier verschillende criteria voor wegwerphandschoenen, maar specificeert geen voorschriften met betrekking tot chemische bestendigheid. DIN EN 374-1 neemt deze taak op zich.

De vier taakgebieden die DIN EN 455 behandelt zijn:

 • Strakheid
 • Fysieke eigenschappen
 • Biologische evaluatie
 • Minimale houdbaarheid van wegwerphandschoenen.

Gebruikers volgen deze richtlijnen tijdens het gebruik. Het verkeerd gebruiken van wegwerphandschoenen is minstens zo gevaarlijk als het niet dragen van dergelijke handschoenen. Het is daarom belangrijk om het verplegend personeel in een instelling en op de polikliniek vertrouwd te maken met de juiste omgang met wegwerphandschoenen. Het is niet voldoende om dergelijke voorzieningen gewoon in de faciliteit te plaatsen. In plaats daarvan moeten alle verpleegkundigen een overzicht van de regelgeving krijgen en ermee vertrouwd worden gemaakt.

Het is vaak handig om een ​​schriftelijke bevestiging te hebben dat de richtlijnen zijn gelezen en begrepen. Als gevolg hiervan is het nodig dat het verplegend personeel daadwerkelijk omgaat met de individuele regelgeving en om de eigen kennis te allen tijde actueel te houden. Dit is geen vorm van intimidatie, maar een dringend noodzakelijke veiligheidsmaatregel voor het werken in de zorg.

Van welke materialen zijn wegwerphandschoenen gemaakt voor verpleging?

Wegwerphandschoenen maakt men van verschillende materialen. Met name varianten van latex, nitril, vinyl en PVC komen veel voor. Deze gebruikt men in verschillende toepassingsgebieden gebruikt en zijn geschikt voor verschillende gebruikers. Als je bijvoorbeeld een latexallergie hebt, stap je over op een ander materiaal. De eigenschappen van de verschillende materialen die in wegwerphandschoenen worden gebruikt, worden hieronder kort weergegeven.

Latex handschoenen

Latexhandschoenen noemt men ook wel natuurrubberhandschoenen. Ze bieden een elasticiteit van 800% en hebben daardoor een zeer goede grip of een uitstekend tastgevoel en een hoog draagcomfort. Hun scheurvastheid is zeer goed en ze zijn ook zeer goed bestand tegen zuren en alkaliën. Hun lekbestendigheid is in orde en het is positief om te vermelden dat er geen weekmakers in worden gebruikt. Wel komen latexproteïnen en versnellers voor, wat bij dagelijks gebruik een nadeel is. Bovendien leidt latex herhaaldelijk tot allergieën bij gebruikers.

Nitril handschoenen

Terwijl natuurlijk rubber wordt gebruikt in latexhandschoenen, wordt een synthetisch materiaal gebruikt bij de vervaardiging van nitrile handschoenen. Daarom zijn deze handschoenen bijzonder geschikt voor mensen die een latexallergie hebben ontwikkeld of zich hiertegen willen beschermen.

De grip en tactiele gevoeligheid van deze handschoenen zijn zeer goed en ook hun scheurvastheid laat niets te wensen over. De elasticiteit is echter slechts 600%, wat het draagcomfort beïnvloedt. Nitril handschoenen laten zeer goede waarden zien voor lekbestendigheid en chemische bestendigheid. Ze bevatten geen latexproteïnen of weekmakers, maar er zijn wel versnellers aanwezig.

Vinyl handschoenen

In tegenstelling tot de andere varianten zijn vinylhandschoenen erg goedkoop en zacht voor de huid. Ze worden overal gebruikt waar mechanische belasting of barrière bescherming niet absoluut noodzakelijk is. De grip en tactiele gevoeligheid van dergelijke handschoenen is oké, maar ze hebben nadelen op het gebied van scheursterkte, perforatieweerstand en chemische bestendigheid.

De elasticiteit is slechts 300%, zodat het draagcomfort slechts voorwaardelijk is. Latex-eiwitten en versnellers zijn niet aanwezig in vinylhandschoenen, maar weekmakers wel.

PVC-handschoenen

PVC-handschoenen gebruikt men keer op keer in klinische en niet-steriele ruimtes. Dergelijke wegwerphandschoenen zijn extreem goedkoop en gebruikt men daarom om grondstoffen te besparen. Deze handschoenen hebben echter een lagere materiaaldichtheid dan andere varianten en scheuren daardoor vaker. In gevaarlijke situaties en bij het omgaan met agressieve chemicaliën vermijdt je daarom dit type wegwerphandschoenen.

Tip

Zorginstellingen dienen hun medewerkers altijd te voorzien van verschillende soorten wegwerphandschoenen. Het is echter belangrijk om medewerkers te trainen in het gebruik van de handschoenen. Je moet goed kunnen inschatten voor welke taken welk type wegwerphandschoenen nodig zijn.

Welke handschoenen ouderenzorg worden gebruikt?

Afhankelijk van de activiteit gebruikt men in de zorg verschillende wegwerphandschoenen.

Bij niet-steriele reinigingswerkzaamheden draagt men bijvoorbeeld eenvoudige wegwerphandschoenen. Deze zijn meestal gemaakt van latex, vinyl of nitril gebruikt men als het verplegend personeel allergisch is.

Bij het omgaan met mogelijke toegangspunten gebruikt men ook steriele handschoenen om het risico op infectie te minimaliseren. In de verzorgingsruimte gebruikt men poedervrije handschoenen. Dit komt omdat poeder in combinatie met zweet soms een zeer agressief effect op de huid kan hebben en deze kan beschadigen.

Gebruik van wegwerphandschoenen bij verpleging

Om hun handen te beschermen, mag het verplegend personeel alleen wegwerphandschoenen dragen als ze echt nodig zijn. Anders belast je je handen.

Bovendien verhoogt het ononderbroken dragen van wegwerphandschoenen de veiligheid niet. Integendeel. Als wegwerphandschoenen eenmaal besmet zijn, vormen ze net zo’n groot veiligheidsrisico als handen die helemaal geen handschoenen dragen. Om deze reden mogen wegwerphandschoenen alleen worden gedragen als dat nodig is en na elk gebruik worden vervangen.

Voor welke verpleegkundige werkzaamheden moeten wegwerphandschoenen worden gebruikt?

In de verpleging wordt onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden waarbij wegwerphandschoenen moeten worden gedragen en werkzaamheden waarbij deze wel kunnen worden gedragen.

 • Verplicht: Beschermingsniveau 2 activiteiten

De werkzaamheden waarvoor het dragen van wegwerphandschoenen verplicht is, omvatten alle werkzaamheden van beschermingsniveau 2. Hieronder vallen puncties en injecties, het leggen van vaattoegang en bloedafname. Er is een verhoogd risico op infectie met ziektekiemen of de overdracht van ziekten.

 • Verplicht: omgaan met gebruikte medische instrumenten

Bovendien gebruikt men dergelijke handschoenen bij het hanteren van gebruikte instrumenten zoals canules of scalpels.

 • Plicht: Bij het behandelen van wonden

Als een wond wordt gehecht of een andere maatregel van wondverzorging wordt uitgevoerd, moeten ook wegwerphandschoenen worden gedragen. Verder is het dragen van wegwerphandschoenen verplicht bij het opzuigen van respiratoire secreties, bij intubatie en extubatie en bij de zorg voor incontinente patiënten.

 • Verplicht: Bij het hanteren van besmette voorwerpen en vloeistoffen

Bij het afvoeren of vervoeren van besmettelijk afval en bij het reinigen en desinfecteren van besmette oppervlakken en voorwerpen is het ook verplicht om wegwerphandschoenen te dragen. Uiteraard geldt dit ook voor de reparatie en het onderhoud van medische hulpmiddelen die besmet zijn met ziektekiemen. In principe vereist het hanteren van lichaamsvloeistoffen en afscheidingen evenals besmette voorwerpen het gebruik van wegwerphandschoenen.

Overzicht van werkzaamheden waarvoor wegwerphandschoenen verplicht zijn

 • Puncties en injecties
 • Vasculaire toegang bieden
 • Bloed verzameling
 • Omgaan met gebruikte instrumenten
 • Wondverzorging
 • Aspiratie van respiratoire secreties
 • Intubatie en extubatie
 • Weggooien van afval
 • Verontreinigde oppervlakken en objecten reinigen
 • Reparatie en onderhoud van medische apparaten

Voor welke werkzaamheden kunnen wegwerphandschoenen worden gedragen?

Richtlijnen voor contactisolatie bepalen wanneer wegwerphandschoenen moeten worden gedragen.

De zogenaamde handschoendriehoek biedt ook een goede oriëntatie. Dit geeft aan wanneer het dragen van handschoenen niet absoluut noodzakelijk is, wanneer kiemarme handschoenen moeten worden gedragen en in welke situaties steriele handschoenen nodig zijn.

Het dragen van wegwerphandschoenen is bijvoorbeeld altijd aan te raden als contact met bloed of andere lichaamsvloeistoffen waarschijnlijk is. Deze omvatten het nemen van een bloedmonster of een vaginaal onderzoek. Ze moeten ook worden gedragen bij het hanteren van materialen die mogelijk besmettelijk zijn. Dit omvat bijvoorbeeld het omgaan met braaksel of afval.

Wat zijn de voordelen van het dragen van kiemarme wegwerp handschoenen in de ouderenzorg?

Kiemarme handschoenen zorgen ervoor dat je de handen niet bloot stelt aan zichtbaar vuil. Ze verminderen ook de kiembelasting op de handen, maar elimineren deze niet volledig.

Ondanks het dragen van kiemarme handschoenen is het absoluut noodzakelijk om regelmatig handhygiëne toe te passen. Dit is de enige manier om de overdracht van ziektekiemen effectief te voorkomen. Het is ook belangrijk om kiemvrije handschoenen correct aan en uit te trekken om besmetting van de handschoenen of handen te voorkomen.

Wat zijn de nadelen van het dragen van kiemarme wegwerphandschoenen in de zorg?

Een nadeel van wegwerphandschoenen is dat ze een vals gevoel van veiligheid geven. Gebruikers doen het steeds weer zonder de nodige handdesinfectie omdat ze denken dat ze efficiënt worden beschermd door de wegwerphandschoenen. Bovendien weten niet alle gebruikers hoe ze wegwerphandschoenen op de juiste manier uittrekken.

Als gevolg hiervan raken de handen besmet wanneer de handschoenen worden uitgetrokken, wat een veiligheidsrisico vormt. Het is ook belangrijk om te onthouden dat handschoenen nooit 100% lekvrij zijn. Ze bieden betrouwbare maar nooit volledige bescherming. Tenslotte veroorzaakt het te vaak of te lang dragen van wegwerphandschoenen schade aan de huid. Om dit te voorkomen, draag je wegwerphandschoenen alleen als dit ook daadwerkelijk is geïndiceerd.

Praktische tips voor het dragen van wegwerphandschoenen in de verpleging

In de praktijk hebben verschillende manieren van omgaan met wegwerphandschoenen zich bewezen. In elke situatie besluit je of wegwerphandschoenen nodig zijn en zo ja, of deze steriel moeten zijn of dat niet-steriele varianten voldoende zijn. Steriele wegwerphandschoenen zijn duurder in aanschaf en mogen daarom gebruikt men alleen  als ze echt nodig zijn. Ondanks het gebruik van handschoenen voer je een zorgvuldige handdesinfectie uit. Het is ook essentieel om de handschoenen na elke patiënt te vervangen.

Tip handschoenen ouderenzorg:

Alle sieraden verwijder je voordat je wegwerphandschoenen gebruikt. Dit verhoogt enerzijds het draagcomfort en anderzijds voorkomt het ongewenste beschadiging van de handschoenen. Bovendien draag je handschoenen slechts voor één specifieke activiteit. Als je af en toe telefoneert met handschoenen aan, loop je het risico deze te besmetten.

Wegwerphandschoenen: wat is de juiste maat?

De maat van wegwerphandschoenen varieert afhankelijk van of het steriele of niet-steriele varianten zijn.

Niet-steriele wegwerphandschoenen zijn altijd verkrijgbaar in vier verschillende maten:

 • S
 • M (gemiddeld)
 • L
 • XL

Bij 2wins hebben we ook speciale maten zoals XS en XXL in ons assortiment.

Steriele handschoenen zijn verkrijgbaar in de maten 6,7,8 en 9.

De individuele maten nemen toe in stappen van 0,5. Er zijn in totaal zeven verschillende maten voor dit type handschoen. Bovendien verschillen steriele handschoenen doordat ze niet identiek zijn. Dit betekent dat er altijd een linker- en een rechterhandschoen in een verpakking zit bij steriele handschoenen.

Zorgverleners moeten voorzichtig zijn bij het kiezen van wegwerphandschoenen die bij hun handen passen. Te grote handschoenen beperken de bewegingsvrijheid en het comfort en glijden in het ergste geval uit je handen. Te kleine modellen bieden geen betrouwbare bescherming en scheuren snel. Vanwege veiligheid moet je daarom precies nagaan welke handschoenmaat je nodig hebt en dan alleen dit type handschoen gebruiken.

Hoe bepaal je de juiste maat wegwerp handschoenen ouderenzorg?

Handschoenmaten bepaald men eenvoudig met behulp van een meetlint. Deze plaatst men rond het breedste deel van de hand, meestal ter hoogte van de knokkels of net eronder. De duim laat je weg. Het meetlint moet goed passen bij het meten, maar niet te strak zodat de wegwerphandschoen goed past.

Op de verpakking van wegwerphandschoenen staat meestal een maattabel. Bekijk ook even de maattabel op onze site.

Hoe trek je steriele wegwerphandschoenen correct aan?

Bij het aantrekken van wegwerphandschoenen moet je erop letten deze niet te besmetten. Vermijd daarom lange mouwen bij het aankleden.

De volgende procedure wordt dan aanbevolen

 • De eerste stap bij het aantrekken: open voorzichtig de wegwerphandschoenverpakking. Contact tussen handschoenen en huid moet je koste wat kost vermijden.
 • In de verpakking liggen de handschoenen met de duimen aan de buitenkant en zijn bijzonder gemakkelijk aan te trekken.
 • Houd bij het aantrekken eerst de omgevouwen rand met één hand vast terwijl de andere hand in de handschoen glijdt.
 • Bij het aantrekken wijs je de handpalm naar boven en mag er geen enkel contact zijn met de buitenkant van de handschoen.
 • Zodra de hand in de handschoen zit, vouw je de rand naar beneden. Let ook op dat je geen niet-steriele voorwerpen aanraakt of dat de handschoen afglijdt.
 • Nu hou je de gevouwen rand van de tweede handschoen vast met de gehandschoende hand zodat de tweede hand in de andere handschoen glijdt. Zodra dit gebeurd, vouw je de rand ook hier om.

Nadat beide handschoenen zijn aangetrokken, worden eventuele fouten gecorrigeerd. Soms glijden de vingers niet recht in de juiste opening of zit de handschoen nog niet strak. Een dergelijke correctie mag alleen plaatsvinden als beide handen handschoenen dragen. Ook hier geldt dat je de handschoenen altijd zorgvuldig behandelt, zodat ze niet beschadigd of verontreinigd raken.

Zodra beide handschoenen stevig op hun plaats zitten, begint het werk.

Hoe trek je wegwerp handschoenen ouderenzorg correct uit?

Het uittrekken van de wegwerphandschoenen moet net zo zorgvuldig gebeuren als het aantrekken. Na gebruik van de handschoenen zitten er vaak ziektekiemen op. Men moet voorkomen dat deze ziektekiemen op de huid terechtkomen. Dit kan men bijzonder goed bereiken met de volgende procedure:

 • De ene hand pakt de palm van de handschoen van de andere hand en trekt deze uit.
 • Deze handschoen houdt men betrouwbaar vast door de gehandschoende hand.
 • De niet-gehandschoende hand grijpt nu de manchet van de gehandschoende hand en trekt deze handschoen ook van de hand.
 • Nu keert men de tweede handschoen binnenstebuiten zodat de andere erin zit.

De gebruikte handschoenen gooit men nu netjes weg in een daarvoor bestemde container. En men voert dan een hygiënische handdesinfectie uit.

Conclusie over wegwerp handschoenen ouderenzorg

Wegwerp handschoenen ouderenzorg presteren zeer goed in de zorg. Ze beschermen zowel het verplegend personeel als de zorgbehoevenden tegen infectie of blootstelling aan chemicaliën. Dit werkt echter alleen als de men de wegwerphandschoenen correct gebruikt. Dit betekent het juiste type handschoen kiezen (steriel of niet-steriel, geschikt materiaal, enz.) en de handschoenen correct aan- en uittrekken.

Het is belangrijk om te onthouden dat wegwerphandschoenen hygiënische handdesinfectie nooit kunnen vervangen. Ze zijn een extra bescherming, maar ze bieden geen 100 procent beveiliging. Bij correct gebruik bieden dergelijke handschoenen echter maximale veiligheid voor iedereen die bij de zorg betrokken is.

Om een ​​correct gebruik te garanderen, traint men gebruikers in het gebruik van wegwerphandschoenen. Theoretische kennis van de wettelijke vereisten is net zo belangrijk als praktische toepassingen en oefeningen. Verpleegkundigen gebruiken deze handschoenen correct wanneer ze deze goed kennen en toepassen. Hierdoor beschermen ze zichzelf en zorgbehoevenden.

Ook nog interesse in onze nieuwsbrief? Koop onze artikelen of producten en meld je aan tijdens dit proces. Daarnaast willen we ook kortingsacties met bijbehorende codes hierin vermelden. Ook voor andere disposables.

Mondmasker blauw

Laat ons je helpen aan het juiste product voor de juiste prijs!

Heb je onze hulp nodig bij het zoeken van het juiste product? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Groothandelsprijs
Snel geleverd
Goedkoop inkopen
Korting
De waardering van www.2wins.eu/ bij WebwinkelKeur Reviews is 8.8/10 gebaseerd op 910 reviews.